ETOS BETON proizvodi

Vrste pojedinih proizvoda su dolje navedene, a u koliko želite vidjeti njihove tehničke karakteristike kliknite na
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ili na naziv pojedine vrste proizvoda.

PROIZVODI

DTK MONTAŽNI ZDENCI:

– montažni zdenac D0

– montažni zdenac D1

– montažni zdenac D2

– montažni zdenac D3

– montažni zdenac D4

-svi mnotažni zdenci dolaze sa željeznim poklopcima po narudžbi od: 125 kN, 150 kN i 400 kN

 

– montažni zdenac D1-P

– montažni zdenac D2-P

– montažni zdenac D3-P

– montažni zdenac D4-P

-svi mnotažin zdenci dolaze sa željeznim poklopcima po narudžbi od: 125 kN, 150 kN i 400 kN

 

– okvir za zdenac D1

– okvir za zdenac D2

– okvir za zdenac D3

– okvir za zdenac D4

-svi okviri za zdence dolaze sa željeznim poklopcima po narudžbi od: 125 kN, 150 kN i 400 kN

 

– element srednji za montažni zdenac D1

– element srednji za montažni zdenac D2

– element srednji za montažni zdenac D3

– element srednji za montažni zdenac D4

 

BETONSKI NOGAR ZA NOŠENJE DRVENIH STUPOVA HEP-a i HT-a:

– betonski nogar tip A

– betonski nogar ABN 12/6

– betonski nogar ABN 17/10

– betonski nogar ABN 22/13

– betonski nogar L=150 (B15/6)

 

OBUJMICE:

– obujmice za betonske nogare fi 16

 

BETONSKI STUPIĆ:

– betonski obilježavajući stupić 0,5 m

– betonski obilježavajući stupić 1,3 m

 

BETONSKO POSTOLJE ITO-I/MZ:

– betonsko postolje ITO-I/MZ inox
BETONSKE CIJEVI:

– betonska cijev FI 20

– betonska cijev FI 30

– betonska cijev FI 40

– betonska cijev FI 50

– betonska cijev FI 60

– betonska cijev FI 100 (vibrirani beton)

– betonska cijev FI 200/500mm

– betonska cijev FI 250/500mm

– betonska cijev FI 300/500mm

– betonska cijev FI 400/500mm

– betonska cijev FI 500/500mm

– betonska cijev FI 600/500mm

BETONSKI POKLOPCI:

– betonski poklopac FI 40

– betonski poklopac FI 50

– betonski poklopac FI 60

– betonski poklopac FI 100

– betonski poklopac FI 100 sa otvorom i poklopcem FI 50

 

BETONSKE FERT GREDICE:

– fert gredice dužine od  1,40 – 3,00 m

– fert gredice dužine od  3,20 – 4,00 m

– fert gredice dužine od  4,20 – 4,40 m

– fert gredice dužine od  4,60 – 4,80 m

– fert gredice dužine od  5,00 – 5,40 m

– fert gredice dužine od  5,60 – 5,80 m

– fert gredice dužine od  6,00 – 6,20 m

– fert gredice dužine od  6,40 – 6,60 m

– fert gredice dužine od  6,80 – 7,00 m

– fert gredice dužine 7,00 m sa ojačanjem

 

BETONSKI FERT NADVOJI:

– betonski nadvoj širine 10 cm      duljine 0,8-3,0 m

– betonski nadvoj širine 12,5 cm   duljine 0,8-3,0 m

– betonski nadvoj širine 14 cm      duljine 0,8-3,0 m

 

BETONSKI STUPOVI ZA VINOGRAD:

– vinogradarski stup linijski dužine  2,80 m

– vinogradarski stup potporni dužine  2,80 m

– vinogradarski stup čeoni dužine  2,80 m

 

BETONSKO VODOMJERNO OKNO:

– vodomjerno okno 1x1x1,2 m sa limenim poklopcem 0,6×0,6 m

 

LIMENI POKLOPCI ZA ŠAHTOVE:

– limeni poklopac za šaht 0,6×0,6 m OBOJANI

– limeni poklopac za šaht 0,6×0,6 m POCINČANI

 

BETONSKI RUBNJACI:

– betonski rubnjak 8x16x100 cm

– betonski rubnjak 18x24x100 cm

 

BETONSKI MONTAŽNI TEMELJ:

– betonski montažni temelj tip 0                                                              –

– betonski montažni temelj tip 1

– betonski montažni temelj tip 2

OSTALO:

BETONSKE KAZETE ZA URNE

– BETONSKI BLOK ZA MONTAŽNI POTPORNI ZID

RAZNE BETONSKE POKROVNE PLOČE ZA KANALE

BETONSKA FASADNA KADA

BETONSKI MONTAŽNI ZDENAC FI 134

IZRADA BETONSKIH PROIZVODA PO PROJEKTU I NARUDŽBI KUPCA!!!