ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Montažni zdenac koristi se za izgradnju kabelske kanalizacije za potrebe telekomunikacijske mreže i kabelske televizije.

Sastav DTK montažnog zdenca: šljunak, cement, željezna armatura.

Predgotovljeni MONTAŽNI ZDENCI za telekomunikacijsku mrežu DTK

TIP MONTAŽNOG  
ZDENCA
VANJSKE DIMENZIJE U  
CENTIMETRIMA
MASA KOMADA U  
KILOGRAMIMA
(sa poklopcima)  
MZ DO 63x63x91  505 
MZ D1 78x108x101 920
MZ D2 118x108x101 1240
MZ D3 168x108x101 1560
MZ D4 242x112x101 3300
MZ D1-E 78x108x159 1220
MZ D2-E 118x108x159 1740
MZ D3-E 168x108x159 2160
MZ D4-E 242x122x159 4150
MZ D1-P 78x108x101 920
MZ D2-P 118x108x101 1240
MZ D3-P 168x108x101 1560
MZ D4-P 242x112x101 3300

OKVIR
za predgotovljeni MONTAŽNI ZDENAC za telekomunikacijsku mrežu DTK

TIP OKVIRA MONTAŽNOG ZDENCA VANJSKE DIMENZIJE U CENTIMETRIMA TEŽINA KOMADA U KILOGRAMIMA
(sa poklopcima)  
-okvir MZ D1 68x98x10 130
-okvir MZ D2 108x98x10 198
-okvir MZ D3 158x98x10 280
-okvir MZ D4 232x102x10 358


ELEMENT SREDNJI
za predgotovljeni MONTAŽNI ZDENAC za telekomunikacijsku mrežu DTK

ELEMENT SREDNJI MONTAŽNOG ZDENCA VANJSKE DIMENZIJE U CENTIMETRIMA TEŽINA KOMADA U KILOGRAMIMA  
-element srednji MZ D1 78x108x58 300
-element srednji MZ D2 118x108x58 500
-element srednji MZ D3 168x108x58 640
-element srednji MZ D4 242x118x58 850

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352