ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Betonske pokrovne ploče koriste se za pokrivanje različitih tipova kanala i kanalica.

Sastav betonske pokrovne ploče: šljunak, cement, željezo, aditivi.

   BETONSKE POKROVNE PLOČE IZRAĐUJEMO PO PROJEKTU NARUČITELJA!

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352