ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Betonski vodonepropusni montažni zdenac fi 134 (unutarnje dimenzije fi 100) sa otvorom (50x50) koristi se kao prostor za spoj dovodni i odvodnih cijevi .

Sastav vodonepruposnog betonskog montažnog zdenca fi 134: šljunak, cement, aditivi, željezo.

    BETONSKI MONTAŽNI ZDENAC FI 134

BETONSKI
MONTAŽNI
ZDENAC
DIMENZIJE U
CENTIMETRIMA
MASA KOMADA U
KILOGRAMIMA
FI 134 FI 134x104 1620

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352