ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Betonske cijevi koriste se u izgradnji bunara, septičkih jama, kanalizacije, propusta, slivnika, odvodnje oborinskih voda, cvjetnjaka i sl.

Sastav betonske cijevi: šljunak, cement.

BETONSKE CIJEVI
duljine jednog metra
TIP BETONSKE CIJEVI
sa oznakom promjera
DIMENZIJE  U CENTIMETRIMA MASA KOMADA U KILOGRAMIMA DEBLJINA STJENKE U CENTIMETRIMA
CIJEV 1M FI 20 20x100 46 3,0
CIJEV 1M FI 25 25x100 58 4,0
CIJEV 1M FI 30 30x100 105 4,2
CIJEV 1M FI 40 40x100 152 5,0
CIJEV 1M FI 50 50x100 192 5,0
CIJEV 1M FI 60 60x100 265 5,5
CIJEV 1M FI 100
(vibrirani beton)
100x100 795 10,0


BETONSKE CIJEVI
duljine 0,5 metara sa ili bez dna
TIP BETONSKE CIJEVI
sa oznakom promjera
DIMENZIJE U
CENTIMETRIMA
MASA KOMADA U
KILOGRAMIMA
DEBLJINA STJENKE  U CENTIMETRIMA
CIJEV 0,5M FI 20 20x50 23 3,0
CIJEV 0,5M FI 25 25x50 29 4,0
CIJEV 0,5M FI 30 30x50 53 4,2
CIJEV 0,5M FI 40 40x50 76 5,0
CIJEV 0,5M FI 50 50x50 96 5,0
CIJEV 0,5M FI 60 60x50 132 5,5

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352