ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Obujmice fi 16 se koriste za pričveršćivanje drvenih stupova za armirano-betonske nogare.

Sastav obujmice: željezo.

OBUJMICA FI 16
za nogar za drvene stupove
OBUJMICA PROMJER U
CENTIMETRIMA
(polukružnog  dijela)
DIMENZIJE U
MILIMETRIMA
OBUJMICA FI 16 16 30x325-455(ovisno o pritegnutosti obujmice)

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352