ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


Betonsko postolje za izvodno-razvodni samostojeći ormarić koristi se za montažu električarskog ormarića.

Sastav betonskog postolja: šljunak, cement, vijak, željezo.

BETONSKO POSTOLJE ITO-I/MZ inox

BETONSKO
POSTOLJE ITO-I/MZ inox
DIMENZIJE U
CENTIMETRIMA
MASA KOMADA U
KILOGRAMIMA
BETONSKO
POSTOLJE ITO-I/MZ inox
34x25x79,5 60
(plus temeljna ploča 20 kg)

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352