ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Betonski blok za montažni potporni zid ili škarpa može se koristiti kao potporni zid za silaže, zemlju i sl.

Sastav betonskog bloka potpornog zida: šljunak, cement, aditivi, željezo.

BETONSKI BLOK ZA MONTAŽNI POTPORNI ZID

 BETONSKI
BLOK
ZID
DIMENZIJE U
CENTIMETRIMA
MASA KOMADA U
KILOGRAMIMA
ZID 100x200x165 2200

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352