ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Limeni poklopci za šahtove koriste se kao ulaz u podzemne prostore, a najčešće se ugrađuju u betonske pokrovne ploče ili poklopce.

Sastav limenog poklopca: željezo.

LIMENI POKLOPCI ZA ŠAHTOVE

LIMENI POKLOPAC
ZA ŠAHT
DIMENZIJE U
CENTIMETRIMA
MASA KOMADA U
KILOGRAMIMA
OBOJANI 60x60 16
POCINČANI 60x60 16

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352