ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
Ukoliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Betonski obilježavajući stupić koristi se za obilježavanje trase kabelskih vodova visoko i nisko naponske električne mreže, te za telekomunikacijsku mrežu, a mogu se koristiti i kao geodetski (međaši) stupići.

Sastav betonskog stupića: šljunak, cement, željezo.

BETONSKI OBILJEŽAVAJUĆI STUPIĆ

TIP OBILJEŽAVAJUĆEG STUPIĆA DIMENZIJE U
CENTIMETRIMA
MASA KOMADA U
 KILOGRAMIMA
OBILJEŽAVAJUĆI STUPIĆ 0,5M 10x10x50 12
OBILJEŽAVAJUĆI STUPIĆ 1,3M 12x12x130 40

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352