ETOS-BETON

POČETNA
KONTAKT
U koliko se želite vratiti na tehničke karakteristike pojedinih proizvoda kliknite na TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Betonski uzemni zdenac koristi se za uzemljavanje pocinčane trake zbog sigurnosti od statičkog elektriciteta.

Sastav betonskog uzemnog zdenca: šljunak, cement, željezo.
 
BETONSKI UZEMNI ZDENAC
sa rukohvatom
UZEMNI ZDENAC DIMENZIJE U
CENTIMETRIMA
MASA KOMADA U
KILOGRAMIMA
UZEMNI ZDENAC 42x28 65

e-mail:etos-beton@kr.t-com.hr
tel./fax. 049/289-730; mob. 098/1782-352